Luft til luft varmepumper

I hele Danmark

Luft til luft varmepumper i Danmark fra Panasonic på Fyn

TILBUD på varmepumpe til boligen
Enten man er ejer af et sommerhus eller har egen bolig, kan der være mange penge at spare ved installation af en effektiv luft til luft varmepumpe. I øjeblikket har Sand Entreprise TILBUD på en af markedets mest effektive og driftsikre varmepumper fra Panasonic.

TILBUD til kunder i hele Danmark
Til en favorabel pris leverer og installerer Sand Entreprise en ny luft til luft varmepumpe for kunder overalt i Danmark med brofast forbindelse. Firmaet ligger på Fyn, men vi arbejder overalt i Danmark.

Godt TILBUD på Panasonic varmepumpe.

Altid gode tilbud på varmepumper

Vi har en god samarbejdsaftale med Panasonic, hvilket sikrer vores kunder fornuftige og fair priser på de nyeste luft til luft varmepumper.

Opvarmning eller køling

Til vinter og sommer

Luft til luft-varmepumpen er den perfekte løsning, når eksempelvis sommerhuset skal holdes opvarmet for at undgå fugtproblemer i vinterhalvåret. Eller det drejer sig om at nedkøle luften i sommerhalvåret for opnåelse af den perfekte temperatur og rumkomfort.

Til boligen og sommerhuset

Den ideelle løsning til boligen og/ eller sommerhuset med en luft til luft-varmepumpe. PANASONIC luft til luft-varmepumper er relativt billige i anskaffelse, foruden brugsværdien er optimal.

Luft til luft-varmepumpen er den perfekte løsning, når eksempelvis sommerhuset skal holdes opvarmet for at undgå fugtproblemer i vinterhalvåret. Eller det drejer sig om at nedkøle luften i sommerhalvåret for opnåelse af den perfekte temperatur og rumkomfort.

Varmepumpen er en god investering

Anskaffelsesprisen og omkostningerne til installation af en PANASONIC luft til luft-varmepumpe er relativ lille. Driftsomkostningerne med en PANASONIC varmepumpe er små, hvorved investeringen i en luft til luft-varmepumpe er fordelagtig og hurtigt tjent hjem igen. Hertil kommer det, at det er en miljømæssig gevinst for såvel ejer som hele samfundet.

Supplerende varme med en varmepumpe

Som supplement til din primære varmekilde

SCOP – målt over hele varmesæsonen

Ved SCOP forstås hvor meget energi en varmepumpe frembringer i forhold til den energi som forbruges til driften målt over hele varmesæsonen. Har en varmepumpe eksempelvis tilført boligen eller sommerhuset en varmeenergi på 4 kWh og driftomkostningerne er 1 kWh, medfører det, at SCOP = 4. SCOP er et mål for den opnåede energi målt som et gennemsnit set over hele varmesæsonen. Højere værdi for SCOP medfører således en større givinst for ejeren.

COP – målt ved en aktuel temperatur

Ved COP forstås hvor meget energi en varmepumpe frembringer i forhold til den energi som forbruges til driften ved en given udetemperatur. COP er i dag en værdifaktor som fx kan bruges til sammenligning med anden type varmepumpe, når en aktuel udetemperatur indgår som væsentligste faktor.